O nama

Predsjedništvo

 • dr Adnan Huremović, dipl. ing. el., predsjednik
 • mr Akif Šabić, dipl. ing. el., zamjenik predsjednika
 • dr Mirko Škrbić, dipl. ing. el., zamjenik predsjednika


Upravni odbor

 • mr Akif Šabić, dipl. ing. el.
 • dr Adnan Huremović, dipl. ing. el.
 • mr Nedžad Rešidbegović, dipl. ing. el.
 • dr Mirko Škrbić, dipl. ing. el.
 • mr Elvir Šurković, dipl. ing. el.
 • dr Jasmina Baraković Husić, dipl. ing. el.
 • mr Hamdo Katica, dipl. ing. el.
 • mr Halil Šabanović, dipl. ing. el.
 • Almir Duratbegović, dipl. ing. el.
 • dr Pamela Begović Njemčević, dipl. ing. el.
 • Belma Memić MA- dipl.inž.saob. i kom.


Nadzorni odbor

 • dr Narcis Behlilović, dipl. ing. el. (predsjednik)
 • Fatima Zvonić, dipl. ing. el.
 • mr Muradif Husić, dipl. ing. el.


Sud časti

 • mr Sead Adanalić, dipl. ing. el. (predsjednik)
 • mr Amer Tanjo, dipl. ing. saob.
 • mr Edina Hadžić, dipl. ing. el.


Sekretar

 • mr Irma Sokolović, dipl. ing. el.


Glavni i odgovorni urednik časopisa Telekomunikacije

 • mr Nedžad Rešidbegović, dipl. ing. el.


Tehnički urednik časopisa Telekomunikacije

 • dr Jasminko Mulaomerović, dipl. ing. el.
Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 255 048
+387 33 256 006
+387 33 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo