Adresa

  • Zmaja od Bosne 88
  • 71000 Sarajevo
  • Bosna i Hercegovina
  • Tel: +387 33 205 602
  • Email: bhtel [at] bih.net.ba

Kontaktirajte nas

Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 255 048
+387 33 256 006
+387 33 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo