Članstvo

May 16, 2022

Proslava Svjetskog dana telekomunikacija i informacijskog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva obilježava se svake godine 17. maja kao spomen na osnivanje Međunarodne telekomunikacijske unije i potpisivanje prve Međunarodne telegrafske konvencije prije 157 godina.


Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana telekomunikacija i informacijskog društva je „Digitalne tehnologije za starije osobe i zdravo starenje“.


Brze demografske promjene dovele su do porasta populacije starijih osoba čije potrebe često nisu zadovoljene. Tehnološka rješenja se intenzivno razvijaju kako bi služila starijoj populaciji, ali ti proizvodi i usluge imaju jasne nedostatke što pokazuje nizak stepen prihvaćenosti. Čak i najraširenije tehnologije, kao što su osobni računari, tableti i pametni telefoni, ne koristi 20-40% starijih osoba, dok je stepen upotrebe drugih tehnoloških rješenja, kao što su tipke za paniku ili senzori aktivnosti, znatno niži.


Ključno rješenje ovog problema je uključiti krajnje korisnike i sve zainteresirane strane u proces dizajna bilo kojeg proizvoda ili usluge. Stoga je neophodno poticati saradnju među različitim disciplinama i sektorima da bi se podržao aktivni i zdravi stil života u svrhu očuvanja dobrobiti i dostojanstva starijih osoba i njihovih staratelja širom svijeta.


Udruženje BH-TEL podržava ovu inicijativu polazeći od pretpostavke da se podizanjem svijesti o izazovima može doprinijeti integraciji potreba starijih osoba i njihovih staratelja, koja se ogleda u metodičnom uvođenju digitalnih tehnologija za starije osobe, promociji zdravog starenja, te povezivanju starijih osoba sa zajednicom radi povećanja društvenog angažmana.

Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 255 048
+387 33 256 006
+387 33 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo