Dobrodošli

Jun 24, 2019

Unaprijeđenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija

Panel konferencija na temu “Unaprijeđenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija” se održala u srijedu, 12.06.2019. godine sa početkom u 10.00 sati na  Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Na održanoj panel konferenciji ispred BH TEL udruženja svečanom skupu se obratio g. Halil Šabanović.

Konferencija je okupila predavače industrijskog i akademskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona sa ciljem prezentovanja, identifikacije i definisanja načina za jačanje industrijsko-univerzitetske saradnje u oblasti telekomunikacija. 

Program konferencije se nalazi u prilogu e-maila.

Više o konferencije se može naći na linku: http://www.tk.etf.unsa.ba/2019/06/09/promoting- industry-university- collaboration-in-the-field-of- telecommunications-2/

Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 255 048
+387 33 256 006
+387 33 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo