Događaji

May 9, 2017

17. maj, Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva - WTISD 2017: "Big Data for Big Impact"

Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 255 048
+387 33 256 006
+387 33 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo