Dobrodošli

Bosanskohercegovačko udruženje za telekomunikacije BH-TEL je udruženje, koje egzistira od 2002.godine. Osnovano je kao jedinstveno, samostalno, nestranačko i interesno udruženje građana, stručnjaka iz oblasti telekomunikacija. Udruženje okuplja eminentne stručnjake iz prakse, fakultetske profesore, asistente, studente i sve druge, kojima je cilj ostvarivanje ličnih i zajedničkih potreba i interesa iz oblasti telekomunikacija. Način rada i djelovanje BH-TEL udruženja uređeno je Statutom i Poslovnikom o radu. Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik udruženja (prof. dr. Himzo Bajrić) i dva zamjenika (prof. dr Mirko Škrbić i mr Edina Hadžić).

 

Osim organizacije skupova, savjetovanja, simpozija, seminara i dr. predavanja od kojih je najznačajnije održavanje Okruglog stola na Dan telekomunikacija i informacionog društva 17. maja sa temom koja se tiče aktualne problematike iz ICT sektora, udruženje izdaje naučno-stručnu reviju "Telekomunikacije", koja izlazi četiri puta godišnje. Udruženje održava dobre odnose sa naučnim, obrazovnim institucijama, kao što su Elektrotehnički fakultet u Sarajevu i Tuzli, Fakultet za informacione tehnologije u Mostaru i drugim udruženjima sličnih orijentacija i ciljeva kao što su BAIT i BHITS o čemi svjedoči i potpisan Memorandum o razumijevanju, Vanjsko-trgovinskom komorom u Sarajevu i drugim organizacijama i kompanijama iz TK oblasti.

Sjedište BH-TEL udruženja
Zmaja od Bosne br. 88, 71000 Sarajevo

E-mail: bhtel [at] bih.net.ba
Kontakt brojevi
+387 33 205 602
+387 250 757
+387 650 570
Transakcijski račun
16100000031970047

kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo